Slávnostné otvorenie 100. akademického roka na JLF UK v Martine

25. septembra (utorok), o 10.00 hod., Aula Magna, Malá Hora 4, Martin


Srdečne vás pozývame na otvorenie stého akademického roka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK), ktoré sa uskutoční v utorok 25. septembra 2018 o 10.00 hod. v Aule Magna v Martine.

Všetci ste srdečne vítaní!