Slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc.

26. februára 2019 (utorok), o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V utorok 26. februára 2019 sa v Aule UK o 10.00 hod. za účasti prezidenta Slovenskej republiky (SR) Andreja Kisku uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc. "doktor vied" pre špičkových vedcov a vedeckovýskumných pracovníkov Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Paneurópskej vysokej školy.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastní aj predseda vlády SR Peter Pellegrini, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, akademickí funkcionári a iní významní hostia.

Zoznam vedcov, ktorým bude udelená vedecká hodnosť "doktor vied" (DrSc.)

 • prof. MUDr. Marie Černá, CSc., SAV
 • prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., SAV
 • RNDr. Mária Dušinská, CSc., UK
 • PhDr. Eva Frimmová, CSc., SAV 
 • Ing. Miroslav Glasa, PhD., SAV
 • prof. PhDr. Roman Holec, CSc., SAV
 • Ing. Ján Ivančo, PhD., UK
 • doc. RNDr. Robert Jajcay, PhD., UPJŠ
 • doc. RNDr. Ján Jásik, CSc., SAV
 • Mgr. Anna Jenčová, PhD., SAV
 • Mgr. Norbert Kučerka, PhD., UPJŠ
 • Mgr. Lucia Kučerová, PhD., SAV
 • Ing. Eva Kutejová, CSc., UK
 • doc. RNDr. Kristian Mathis, Ph.D., STU
 • prof. MUDr. Michal Mego, PhD., SAV
 • prof. PaedDr. Pavol Prokop, PhD., SAV
 • prof. MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D., FEBO, UK
 • prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., PEVŠ
 • MVDr. Viola Strompfová, PhD., SAV
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., STU
 • RNDr. Milan Valachovič, CSc., SAV
 • doc. Ing. Dušan Velič, PhD., UK
 • doc. Ing. Martin Weis, PhD., SAV