Slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc.

26. februára 2019 (utorok), o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V utorok 26. februára 2019 sa v Aule UK o 10.00 hod. za účasti prezidenta Slovenskej republiky (SR) Andreja Kisku uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov DrSc. "doktor vied" pre špičkových vedcov a vedeckovýskumných pracovníkov Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Paneurópskej vysokej školy.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastní aj predseda vlády SR Peter Pellegrini, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, akademickí funkcionári a iní významní hostia.