Slávnostné odovzdanie dekrétu o udelení Grantu UK

19. apríl 2018 (štvrtok), 14.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (Aula, 2. poschodie), Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 19. apríla 2018 (štvrtok) o 14.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského uskutoční slávnostné odovzdanie dekrétu o udelení Grantu Univerzity Komenského 2018.

Súčasťou slávnostného odovzdávania bude prezentácia výsledkov doktorandov o riešení ich projektov z predchádzajúcich ročníkov Grantu UK zo 6 fakúlt.