Spoločná slávnostná promócia doktorov vied

1. decembra 2015 (utorok) o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


26. 11. 2015 18.04 hod.

V utorok 1. decembra 2015 sa o 10.00 hod. uskutoční v Aule UK spoločná slávnostná promócia doktorov vied.

Na základe iniciatívy Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) sa prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK v Bratislave, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU v Bratislave, prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., rektor UPJŠ v Košiciach, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach, dohodli na tom, že diplomy doktora vied budú odovzdané na spoločnej promócii v Aule Univerzity Komenského v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku.

Diplomy doktorov vied odovzdajú predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť doktora vied udelili. Predseda SAV odovzdá diplomy 17 doktorom vied, rektor UPJŠ 6 doktorom vied, rektor STU 3 doktorom vied a rektor UK 2 doktorom vied.

Vedecká hodnosť DrSc. (doktor vied) vyjadruje vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Neformálne je vedecká hodnosť doktora vied najvyššou vedeckou hodnosťou v Slovenskej republike. Tradične sa diplom doktora vied odovzdáva v rámci doktorskej promócie SAV a na promóciách vysokých škôl spolu s diplomami docentov a PhD.

Slávnostná spoločná promócia doktorov vied na pôde UK bude historicky prvou udalosťou tohto druhu - za účasti prezidenta SR.

Srdečne vás pozývame!