Skončil sa 53. ročník letnej školy SAS

V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK sa v piatok 25. augusta 2017 uskutočnila slávnostná rozlúčka s 53. ročníkom letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Zo 157 prihlásených frekventantov si na nej certifikáty o absolvovaní prevzalo 144 úspešných účastníkov.


Pre študentov z 33 krajín sveta boli pripravené tri týždne bohatého vzdelávacieho, kultúrneho a vlastivedného programu, ktorý bol realizovaný formou prednášok, seminárov, prezentácií i exkurzií. Ústrednou témou tohto ročníka SAS bola reflexia tvarov a tvárí slovenského jazyka a kultúry v premenách, ako i pripomenutie jubileí historických udalostí a osobností slovenskej kultúry v domácom i európskom kontexte. Frekventanti spoznali i krásy Slovenska, navštívili hrady Devín, Beckov, Nitra, zavítali do skanzenu v Martine, kaštieľa v Svätom Antone, na Bojnický zámok, do Dobšinskej ľadovej jaskyne a do mnohých ďalších kútov Slovenska. Hlavnou časťou programu však bol intenzívny jazykový kurz, v rámci ktorého boli rozdelení do 13 študijných skupín - pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých.

"Dve tretiny účastníkov tvorili vysokoškolskí študenti slovenských lektorátov pôsobiacich na univerzitách v zahraničí. Počas troch týždňov frekventanti absolvovali 90 až 130 hodín priamej výučby," priblížila riaditeľka SAS doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.  

"Výučbe slovenčiny ste venovali veľa úsilia, času a energie a mohli ste sa sami presvedčiť o pravdivosti tvrdenia, či ide o náročný  jazyk. Môžete si ale vydýchnuť, že ste si nevybrali napr. baskičtinu, ktorej štúdiu venoval najdlhší čas jeden z najvýznamnejších svetových polyglotov Wilhelm von Humboldt. Ak však niekto hovorí o slovenčine ako o akomsi esperante slovanských jazykov, nie je ďaleko od pravdy," uviedol vo svojom príhovore rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. "Verím, že nielen tradícia a kvalita našej národnej alma mater, ale aj zanietení lektori pod vedením skúseného tímu našej patrónky Studia Academica Slovaca - riaditeľky docentky Pekarovičovej - prispeli k vášmu zdokonaleniu sa v slovenskom jazyku a v jeho budúcom využití v profesionálnom aj osobnom živote. Som presvedčený, že štúdium a pobyt na Slovensku vám priniesol aj množstvo zaujímavých zážitkov a že do svojej batožiny si pribalíte okrem potrebných jazykových poznatkov a suvenírov aj veľa pekných chvíľ a radosť z nových priateľstiev," dodal rektor UK.

Účastníkov letnej školy pozdravil v mene vedenia Filozofickej fakulty UK aj jej prodekan prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.: "Naša fakulta ponúka vynikajúce zázemie na letnú školu slovenského jazyka a kultúry. Táto symbióza medzi Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Studia Academica Slovaca - centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk je prínosná pre všetkých, a v prvom rade pre vás - účastníkov letnej školy," uviedol prodekan fakulty.

Najpočetnejšie zastúpenie v 53. ročníku SAS malo Taliansko (16 účastníkov), nasledované Maďarskom (13), Nemeckom (12) a Poľskom (12). Najstaršou účastníčkou bola tento rok 70-ročná francúzska učiteľka na dôchodku.

Sprievodnými podujatiami SAS 2017 boli odborno-metodické semináre pre učiteľov a lektorov slovenského jazyka pôsobiacich na zahraničných školách.

Viac fotografií: Facebook UK