Školné a poplatky - 2017/2018

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2017/2018


Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje - v súlade s § 92 ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. - školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2017/2018.

Školné a poplatky 2017/2018 (pdf súbor)