Seminár: Veľká novela v práve priemyselného vlastníctva a nový zamestnanecký režim

11. januára 2018 (štvrtok) o 11.00 hod., Konferenčná miestnosť Kompetenčného centra JLF UK, Malá Hora 4, Martin


Dňa 11. januára 2018 (štvrtok) o 11.00 hod. sa v Konferenčnej miestnosti Kompetenčného centra na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v Centre pre podporu vedy, výskumu a vývoja v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR bude konať seminár s názvom Veľká novela v práve priemyselného vlastníctva a nový zamestnanecký režim (ochrana a komercializácia duševného vlastníctva).

Všetci ste srdečne vítaní.

Plagát TU