Seminár BioMedu Martin

10. januára 2019 (štvrtok), 13.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK v Martine, prednášková miestnosť Kompetenčného centra JLF UK v Martine), Malá Hora 4D, Martin


Dňa 10. januára 2019 sa o 13.00 hod. na JLF UK v Martine uskutoční seminár BioMedu Martin. Seminár organizuje Martinské centrum pre biomedicínu Divízia Onkológia a Oddelenie bioinformatiky JLF UK v Martine. 

Témy seminára: 

  • Neinvazívne prenatálne testovanie na JLF UK pomocou analýzy voľnej cirkulujúcej DNA – NGS a bioinformatika 
  • Detekcia BRAF V600E mutácie pomocou Droplet digital PCR v plazme a v tkanivách u pacientov s malígnym melanómom

Pozvánka