Sam Potolicchio: The Future of American Global Leadership

8. októbra (pondelok) 2018, 10.30 - 11.30 hod., Filozofická fakulta UK - Gondova 2, Bratislava (učebňa G-236)


Predsedníctvo Akademického senátu Filozofickej fakulty UK a Rektorát UK vás pozývajú na prednášku s názvom The Future of American Global Leadership, ktorú prednesie profesor Sam Potolicchio z McCourt School of Public Policy, Georgetown University.

Aktuálne informácie o podujatí nájdete na Facebooku.