Rímsky Simulovaný Súdny Spor

7. marca 2018 (streda) o 9.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Klub dekana, 3. poschodie SB), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


Dňa 7. marca 2018 (streda) o 9.00 hod. sa na Právnickej fakulte UK uskutoční fakultné kolo súťaže Rímsky simulovaný súdny spor, na ktoré vás pozýva ELSA Bratislava a Katedra rímskeho, kánonického a cirkevného práva. Vyskúšate si, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”.

V súťaži budete mať možnosť preveriť si svoje vedomosti, kritické myslenie a argumentáciu v oblasti rímskeho práva, vyhrať vecné ceny a navyše získať body na Erasmus+ či internát. 

Medzinárodný rímskoprávny simulovaný súdny spor (International Roman Law Moot Court Competition) je dvojkolový. Je tvorený fakultným kolom a medzinárodným česko-slovenským kolom. Do súťaže sa môžete prihlásiť ako tím (maximálne 3-členný), ako aj jednotlivo.

Víťaz fakultného kola postupuje do česko-slovenského finále, ktoré sa tento rok uskutoční na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac informácií a prihláška