Rektorské a dekanské voľno

Dekan EBF UK a rektor UK udeľujú s blížiacimi sa sviatkami rektorské a dekanské voľno na dni 28.10.2022 a 31.10.2022.


04. 10. 2022 08.55 hod.

Vážení pedagógovia, milí študenti,

rektor UK v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rozhodol o udelení rektorského voľna dňa 31. 10. 2022. V nadväznosti na rozhodnutie rektora UK, rozhodol dekan EBF UK v Bratislave Mgr. Milan Jurík, PhD. o udelení dekanského voľna dňa 28. 10. 2022.