Rektor UK prijal veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti vedúcej Oddelenia medzinárodných vzťahov UK Mgr. Magdalény Belkovej prijal v utorok 5. júna 2018 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR Yamilu Soniu Pita Montesovú a riaditeľa zahraničných vzťahov Ministerstva vysokého školstva Kubánskej republiky Dr. Maria Manuela Aresa Sáncheza.


Vymenili si skúsenosti a informácie z doterajšieho priebehu plnenia Medzivládneho programu o poskytovaní štipendií slovenským študentom, z ktorého doteraz profitovalo viac ako 40 študentov Univerzity Komenského aj niekoľko pedagógov a ďalšia desaťčlenná skupina sa v súčasnosti pripravuje na pobyt na kubánskych univerzitách. Konštatovali spokojnosť študentov UK s týmto programom, vyjadrili obojstranný záujem o jeho efektívne a úspešné pokračovanie, ako aj o rozšírenie spolupráce na oblasť výskumu a vedeckých projektov.

Atmosfére spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Kubou aktuálne vytvára tiež priestor Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou z roku 2016, ku ktorej podpísaniu došlo počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montesová prizvala Univerzitu Komenského k účasti na medzinárodnej konferencii „Univerzita 2020“ o dva  roky na Kube a navrhla tiež vytvorenie Rámcovej dohody na prehĺbenie bilaterálnej spolupráce UK s kubánskymi univerzitami. Rektor UK prof. Karol Mičieta v tejto súvislosti predbežne identifikoval ako možné sféry spolupráce v rámci spoločných vedeckých projektov s kubánskymi špičkovými vedcami a vedeckými pracoviskami oblasť medicíny, farmácie, biotechnológií, biochémie, biomedicíny, mikrobiológie, geológie, zoológie a ekológie.