Rektor UK prijal veľvyslanca Slovinska v SR

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v prítomnosti prorektorky pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., prijal v stredu 31. januára 2018 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinska v Slovenskej republike Gregora Kozovinca. Vyjadrili obojstranný záujem o pokračovanie v tradícii vzájomných kontaktov a intenzívnej akademickej spolupráce.


Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektorka UK prof. Daniela Ostatníková informovali slovinského veľvyslanca o lektoráte slovinského jazyka a slovanských štúdií na Katedre  slovanských filológií Filozofickej fakulty UK aj o spolupráci Univerzity Komenského s partnerskými univerzitami v Ľubľane a Maribore. Svojho hosťa tiež oboznámili s medzinárodnými univerzitnými aktivitami v súvislosti s oslavami prvej univerzitnej storočnice, medzi ktoré patrí výročné stretnutie Dunajskej rektorskej konferencie na pôde UK, na ktorú je pozvaný aj prof. dr. Ivan Svetlik, bývalý rektor Univerzity v Ľubľane.

Veľvyslanec Kozovinc ponúkol spoluprácu slovinského veľvyslanectva pri príprave spoločných osláv prvej storočnice, ktorú budúci rok oslávia UK v Bratislave aj Univerzita v Ľubľane.

Predmetom diskusie boli tiež výmenné pobyty študentov, lektorov, vedcov a pedagógov a spolupráca na výskumných projektoch aj v rámci Vedeckého parku UK v Mlynskej doline.