Rektor UK prijal grécku veľvyslankyňu v SR

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal v pondelok 22. mája 2017 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Gréckej republiky v SR Mariu Louisu Marinakisovú.


Diskutovali spolu o štúdiu gréckeho jazyka na Katedre klasickej a semitskej filológie  Filozofickej fakulty UK, o štúdiu gréckych študentov na Univerzite Komenského, o výmene študentov, vedcov a pedagógov, o bilaterálnej spolupráci Univerzity Komenského s partnerskými univerzitami v Aténach a Tesalonikách i o možnostiach spolupráce v rámci výskumných projektov Európskej únie.

Veľvyslankyňa Maria Louisa Marinakisová informovala o pôsobení prof. Vassilisa Rothosa z Aristotelovej univerzity v Tesalonikách na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v novom akademickom roku v rámci vzájomnej výmeny vedcov a pedagógov. V tejto súvislosti spomenula aj potenciál možnej spolupráce tejto fakulty v oblasti informatiky s Univerzitou v Patrase.

 

PhDr. Mgr. Branislav Slyško