Rektor podpísal Kolektívnu zmluvu

Rektor UK Marek Števček podpísal dňa 18. januára 2022 Kolektívnu zmluvu Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2022.


Kolektívna zmluva vytvára priaznivejšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Okrem iného upravuje pracovný čas zamestnanca, ktorý predstavuje najviac 37,5 hod. týždenne okrem práce nadčas v porovnaní so 40-hodinovým ustanoveným týždenným pracovným časom podľa Zákonníka práce.

Nad rámec Zákonníka práce upravuje zmluva aj výšku odstupného a odchodného pri skončení pracovného pomeru v určených prípadoch.

Zamestnanci univerzity majú podľa kolektívnej zmluvy nárok na dovolenku v trvaní o 1 týždeň viac ako ustanovuje Zákonník práce.

Zmluva upravuje aj príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, starostlivosť o zdravie, rekreačnú starostlivosť, starostlivosť o deti zamestnancov, starostlivosť o bývanie či stravovanie.

Kolektívnu zmluvu podpísal rektor UK Marek Števček a predseda Rady predsedov odborových organizácií UK Alexander Kurtanský.

Kolektívna zmluva bude v krátkom čase zverejnená na tejto stránke.