Promócie absolventov univerzity tretieho veku

V stredu 12. júna 2019 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK). V akademickom roku 2018/2019 ukončilo svoje štúdium na UTV 520 študentov, ktorí študovali v 24 študijných odboroch.


„Najväčší záujem je najmä o históriu (všeobecné dejiny, dejiny Slovenska, dejiny a pamiatky Bratislavy), ďalej je to psychológia a právo. Taktiež seniorov zaujímajú odbory, ktoré im pomáhajú udržať sa vo forme, prípadne im radia ako na zdravý životný štýl. Sem patria odbory ako regenerácia psychofyzických síl či joga,“ približuje vedúca metodička UTV CĎV UK Dana Havranová. Perličkou v ponúkaných odboroch je odbor astronómia, ktorý preferujú zväčša muži.

Motivácie seniorov prihlásiť sa na univerzitu tretieho veku je rôzna. Pán Ferdinand hovorí, že mu ako vyštudovanému typografovi chýbalo nejaké iné vzdelanie a vedomosti, a tak si zvolil štúdium odboru astronómia. Pani Soňa si zasa po práci ekonómky vybrala odbor umelecké terapie: „Veľmi rada maľujem, a rada by som všetky získané informácie počas štúdia využila aj v bežnom živote, napríklad pri vnúčatách,“ uviedla. Vitálni seniori s chuťou vzdelávať sa nepochádzajú len z Bratislavy. Dôkazom je pani Anka, niekdajšia zdravotná sestra, ktorá za štúdiom dochádzala zo Šaštína. „Na univerzitu tretieho veku som sa prihlásila sama po dvojročnom odhodlávaní sa. Začala som totiž zabúdať a počula som, že učenie sa môže byť zároveň dobrou prevenciou proti zabúdaniu. Zabúdam stále, ale mám pocit, že menej,“ dodáva s úsmevom. V pomerne náročnom odbore astronómia, v ktorom seniori musia zvládnuť aj napríklad fyziku, jej najviac učarovalo spoznávanie hviezd a planét a návšteva observatória v Modre-Harmónii. Chystá sa študovať aj ďalej, jej túžby smerujú za spoznávaním liečivých rastlín či húb. Seniorom sa tiež páči nadväzovanie nových kontaktov a získavanie nerozlučiteľných priateľstiev. Najstaršou absolventkou, ktorá si slávnostne prevzala osvedčenie, bola Vlasta Kalinová, ktorá oslávi svoje 85. narodeniny a prvýkrát sa na štúdium zapísala v roku 2005.

UTV CĎV UK za 29 rokov svojej existencie dovedna zaznamenáva už 9000 absolventov. Každoročne sa do 40 ponúkaných študijných programov zapíše okolo 2000 starších študentov, ktorí sú zapálení pre štúdium a nové vedomosti. V októbri 2019 otvoríme na pôde UK jubilejný 30. akademický rok vzdelávania seniorov.