PROGRAM KARIÉRNEHO PORADENSTVA PRE ŠTUDENTOV

2. októbra 2018 (utorok), 16.05 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (miestnosť G127), Gondova 2, Bratislava


Dňa 2. októbra 2018 (utorok) o 16.05 hod. sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutoční úvodné stretnutie k programu s názvom "Ročný program kariérneho poradenstva."

Program pozostáva z úvodnej prednášky, na ktorú budú nadväzovať individuálne stretnutia s vybranými študentmi. Dostanú príležitosť pracovať na svojich individuálnych cieľoch, budú mať možnosť zdokonaliť si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti potrebné na pracovný pohovor a tiež sa dozvedia o aktuálnych pracovných príležitostiach.

Tento projekt je primárne zameraný na študentov záverečného ročníka bakalárskeho štúdia, študentov magisterského štúdia a študentov doktorandského štúdia, ktorí zvažujú svoje možnosti pre vstup na pracovný trh, ale vítaní sú, samozrejme, aj študenti iných ročníkov.  

Tento program realizuje FiF UK v spolupráci so spoločnosťou Menkyna & Partners