Profesorská prednáška: Lesk a bieda slovenskej politiky

10. mája 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), historická budova UK, 1. posch., Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a Vedecká rada UK vás v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok pozývajú na profesorskú prednášku prof. PhDr. Dariny Malovej, PhD., profesorky Filozofickej fakulty UK, na tému Lesk a bieda slovenskej politiky, ktorá sa uskutoční v stredu dňa 10. mája 2017 o 17.00 hod. v Aule UK.

 

Tézy prednášky:


1. Naozaj je politika ako futbal? Je to len hra? Rozumie jej každý?

2. Čo je to demokracia? Aká je jej kvalita na Slovensku?

3. Vieme nájsť príčiny existujúcej kvality demokracie?

4. Pravidlá politickej hry: ich etablovanie a erózia, inými slovami: problémy inštitucionalizácie demokracie.

5. Je politika stále panské (prípadne pánske) huncútstvo? Smrdí ryba od hlavy?

6. Prečo je Európa náš domov?

7. Kde je lesk a kde bieda politiky na Slovensku?

8. A čo ďalej? Možnosti a limity politickej vedy.

 

Srdečne vás pozývame.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK.