Profesorská prednáška: Od Leonarda da Vinciho cez Alberta Einsteina k angiológii

6. novembra 2019 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok vás dňa 6. novembra 2019 pozývame na prednášku Viery Štvrtinovej z Lekárskej fakulty UK o chorobách cievneho systému s názvom "Angiológia v kontexte storočnej existencie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave".

LF UK vznikla v roku 1919, medicínske vzdelávanie na území dnešného Slovenska však existovalo už aj predtým, ale len v krátkych časových intervaloch a navyše nie v slovenskom jazyku. Angiológia je odborom internej medicíny, ktorý sa venuje chorobám ciev, teda poruchám tepnového, žilového a lymfatického systému. Je to mladý odbor, ktorý nadväzuje na odkaz starých majstrov medicíny i filozofie. Bez znalosti filozofie totiž nemožno robiť dobrú medicínu a už vôbec nie angiológiu.

Tézy prednášky:

  • od Leonarda da Vinciho cez Alberta Einsteina k angiológii
  • medicínske univerzitné vzdelávanie na území dnešného Slovenska
  • analýza a syntéza - úloha filozofie v angiológii
  • zápal ako neoddeliteľná súčasť cievnych chorôb
  • ateroskleróza alebo vaskulitída
  • kŕčové žily - najčastejšia chronická choroba vyspelých civilizácií
  • štvrťstoročie slovenskej angiológii

Pridajte sa do udalosti na Facebooku.