Profesor J. Wang sa stane čestným doktorom UK

19. jún 2018 (utorok), 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (Aula UK, 1. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vás v utorok 19. júna 2018 o 10.00 hod. pozýva do Auly UK na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave rozšírené o vedecké rady fakúlt UK, na ktorom bude udelený čestný titul doctor honoris causa prof. Josephovi Wangovi, D.Sc.

V stredu 20. júna 2018 bude mať profesor Wang prednášku na FMFI UK s názvom Nanomachines: Towards the “Fantastic Voyage”. 

Viac informácií o prednáške TU

Joseph Wang je široko uznávaný americký vedec a vynálezca. Je čestným členom nadácie Medzinárodnej korporácie pre aplikovaný výskum (SAIC), významným profesorom a vedúcim katedry nanoinžinierstva na Kalifornskej univerzite v San Diegu (UCSD). Je taktiež riaditeľom Centra pre prenosné senzory školy elektroinžinierstva UCSD a bývalým riaditeľom Centra pre bioelektroniku a biosenzory Arizonskej štátnej univerzity (ASU). V rokoch 1999 a 2006 získal Národnú cenu Americkej chemickej spoločnosti (ACS). Je čestným profesorom ôsmich univerzít v Španielsku, Argentíne, Slovinsku, Českej republike a Číne. Prof. Wang založil v roku 1989 vedecký časopis Electroanalysis (Wiley). Je jeho stálym hlavným redaktorom. Je autorom viac ako 1050 článkov, ktoré boli citované viac ako 95 000-krát (Google H Index=151). Predniesol viac ako 100 plenárnych prednášok a množstvo kľúčových prednášok na medzinárodných konferenciách (viac ako 300). Prof. Wang podstatnou mierou prispel k vedeckej spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave v oblasti vývoja elektrochemických biosenzorov.

Sledujte aj udalosť na Facebooku.