Prof. Sam Potolicchio navštívil Univerzitu Komenského

V dňoch 8. – 9. októbra 2018 navštívil Univerzitu Komenského v Bratislave (UK) americký profesor Sam Potolicchio. Okrem verejnej prednášky viedol aj workshop pre doktorandov spoločenskovedných fakúlt UK.


Prof. Potolicchio v pondelok 8. októbra 2018 predniesol na Filozofickej fakulte UK prednášku zameranú na „Budúcnosť amerického globálneho líderstva”. V utorok následne viedol workshop pre doktorandov spoločenskovedných fakúlt UK na tému „Vplyv, presviedčanie a verejný prejav” v priestoroch Rektorátu UK.

Sam Potolicchio pôsobí na McCourt School of Public Policy, Georgetown University. Spoločnosť Princeton Review ho ako jediného v jeho oblasti označila za jedného z „najlepších amerických profesorov“ a Americká asociácia vysokých škôl a univerzít ho považuje za budúceho lídra amerického vysokoškolského vzdelávania.

Potolicchio prednášal na univerzitách vo viac než 50 krajinách (Oxford, Yale, Cambridge, Bologna, Sorbonne, Brown, Dartmouth, Warwick a ďalšie). Pôsobil aj ako vedúci katedry a profesor na Ruskej prezidentskej akadémii národnej ekonomiky a verejnej správy a prezident Nadácie pre prípravu globálnych lídrov, vzdelávacieho programu pre budúcich lídrov z viac než 100 krajín.

Potolicchio získal bakalársky titul z psychológie z Georgetownu, magisterský titul z teológie z Harvardu a bakalársky, magisterský a doktorský titul z politických vied (government) z Georgetownu.

Video záznam z podujatia.