prof. Hromkovič: Data Science - jeden z najatraktívnejších študijných odborov súčasnosti

21. máj 2018 (pondelok), 13.30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (poslucháreň F1), Mlynská dolina, Bratislava


Dňa 21. mája 2018 (pondelok) o 13.30 hod. sa na FMFI UK v Bratislave uskutoční seminár Data Science - jeden z najatraktívnejších študijných odborov súčasnosti pod vedením prof. RNDr. Juraja Hromkoviča, DrSc. 

Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., je slovenský informatik  a vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti pôsobí ako profesor na ETH v Zürichu vo Švajčiarsku. Je autorom viacerých kníh a vedeckých publikácií najmä v oblasti algoritmiky, výpočtovej zložitosti, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Zaoberá sa tiež teóriou grafov. 

Produkcia vysokokvalifikovaných expertov v oblastiach moderného spracovania údajov by mohla byť jednou z kľúčových služieb fakulty pre spoločnosť, čo má potenciál posilniť postavenie fakulty v rámci univerzity a slovenských vysokých škôl.