Privítanie zahraničných študentov na UK a Welcome Week

11. februára 2019 (pondelok), o 10.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (UK), poslucháreň Auditorium maximum, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


V pondelok 11. februára 2019 sa v historickej budove UK na Šafárikovom námestí uskutoční slávnostné privítanie zahraničných študentov, ktorí prichádzajú študovať na univerzitu prostredníctvom programu Erasmus+ a bilaterálnych dohôd.

V rámci úvodného Welcome Weeku študenti z celého sveta - napríklad z Francúzska, Portugalska, Japonska, USA či Taiwanu - absolvujú jazykový kurz slovenčiny spojený s prehliadkou mesta Bratislavy a príslušných fakúlt, na ktorých budú študovať.