Prezentácia publikácie Filozofi v Novembri

16. novembra 2017 (štvrtok) o 16.30 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, miestnosť č. 236, 2. poschodie, Gondova 2


Srdečne vás pozývame na prezentáciu publikácie Filozofi v Novembri prof. Valéra Mikulu z Katedry literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá sa uskutoční v slávnostnej zasadacej miestnosti Filozofickej fakulty UK, v miestnosti č. 236.

Kniha Filozofi v novembri je dokumentárnym svedectvom o jednom kľúčovom období Filozofickej fakulty UK, keď členovia jej akademickej obce výrazne zasiahli do spoločenského diania. Účasť na podujatí prisľúbili aj aktéri a účastníci novembrových udalostí, vtedajší študenti a pedagógovia.