Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

20. marca 2019 (streda), 14.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), miestnosť B1-322 (PLUS), Ilkovičova 6, Bratislava


Dňa 20marca 2019 sa o 14.30 hod. na PriF UK uskutočnia dve prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied.

S témou Geopark Malé Karpaty-Využijeme potenciál celého pohoria? vystúpi RNDr. Ján Madarás, PhD. 

Druhú prednášku s názvom Japonsko-Ako porozumieť krajine a vyhnúť sa kultúrnemu šoku odprezentuje RNDr. Karol Kasala, PhD. 

Viac informácií TU