Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

30. januára 2019 (streda), 14.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK, miestnosť B1-Plus), Ilkovičova 6, Bratislava


Dňa 30. januára 2019 sa o 14.30 hod. na PriF UK uskutočnia dve prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied.

S témou Moderné metódy a inovácie vo výskume skalných svahov vystúpi doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD. 

Druhú prednášku s názvom Geovedné zaujímavosti Maďarska odprezentuje doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. 

Viac informácií TU