Prednášky: Sucho a environmentálne záťaže

2. mája 2018 (streda), 14.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (miestnosť B1-PLUS), Ilkovičova 6, Bratislava


Dňa 2. mája 2018 (streda) o 14.30 hod. sa na Prírodovedeckej fakulte UK budú konať dve prednášky:

  1. Sucho - príčiny, následky a možnosti ich zmiernenia 

Dozviete sa, aké sú následky sucha, napríklad nedostatok pitnej vody, vysychanie malých tokov a prameňov a iné. Predmetom prednášky budú príčiny vzniku sucha, jeho klasifikácia, spôsoby kvantifikácie sucha a možnosti jeho prognózovania. 

Prednášať bude prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. 

     2. Environmentálne záťaže - prieskum a analýza rizika

Ide o znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka predstavujúce závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

Prednášajúcim bude Mgr. Peter Šottník, PhD., ktorý sa zameria na súčasný stav a prieskum enivronmentálnej záťaže na Slovensku a v zahraničí. Súčasťou prednášky budú aj ukážky realizácie prieskumov a sanácií environmentálnej záťaže po ťažbe nerastných surovín.

Viac informácií