Prednáška - Univerzity, firmy a technológie

30. novembra 2017 (štvrtok) o 10.00 hod., konferenčné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava


Ako môže univerzita vytvárať podnetné prostredie? Ako môže pomôcť prenosu svojho výskumu do praxe? Ako môžu k procesu prispieť externí partneri vrátane firiem?

Aj na tieto otázky bude odpovedať Christoph Meinel 30. novembra 2017 (štvrtok) o 10.00 hod. v konferenčnom centre J. A. Komenského - AMOS na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorú vás pozývajú Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK v spolupráci s Neulogy, a.s.

***

Rýchlosť zmien v spoločnosti a v hospodárstve kladie vysoké nároky obzvlášť na mladých ľudí, ktorí vstupujú do profesionálneho života. Komplexnosť technologického vývoja je veľkou výzvou pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú často príliš teoretické a nesynchronizované s prostredím v praxi. Pre podporu mladých ľudí v tejto situácii je nevyhnutný podnetný ekosystém, v ktorom má univerzita rozhodujúcu úlohu.