Prednáška: Tvárou ku hviezdam

25. februára 2015 (streda) o 16.15 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť G 236, Bratislava


Filozofická fakulta UK v rámci prednášok "Lectiones Magistrales" organizuje prednášku prof.  Milana Kováča, PhD., z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK "Tvárou ku hviezdam. Astronomické a náboženské asociácie predkolumbovskej architektúry v meste Uaxactún v Gautemale".

Prof. Kováč spolu so svojím medzinárodným tímom už sedem rokov systematicky pracuje na výskume starovekých mayských kamenných miest, veľkých ceremoniálnych centier a tesaných kamenných stél s nápismi, ktoré boli až doposiaľ neznáme. Objavy tohto tímu výrazne posúvajú hranice nášho poznania o Mayoch. V súčasnosti prebieha v Archeologickom múzeu SNM výstava Tajomní Mayovia, ktorú pripravil. Na prednáške predstaví unikátne výsledky výskumu z Uaxactúnu, jedného z najvýznamnejších centier mayskej civilizácie.