Prednáška: Odvrátená tvár informačnej spoločnosti

12. apríla 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula UK, Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vás pozýva na prednášku prorektora UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na tému Odvrátená tvár informačnej spoločnosti. Prednáška sa uskutoční dňa 12. apríla 2017 o 17.00 hod. v Aule UK v Bratislave.

Tézy prednášky:

1. Kľúčová úloha informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vývoji ľudskej spoločnosti.
2. Závislosť ľudskej spoločnosti od inteligentných IKT.
3. Negatívne dopady informatizácie spoločnosti.
4. Vznik novej interdisciplinárnej vednej oblasti - informačnej bezpečnosti.
5. Úloha univerzity v informačnej bezpečnosti.

Srdečne vás pozývame!

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK.