Prednáška nositeľky Pulitzerovej ceny Deborah Nelson

25. októbra 2016 (utorok) o 16.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6


V utorok 25. októbra 2016 o 16.00 hod. privítame v Aule Univerzity Komenského v Bratislave nositeľku Pulitzerovej ceny Deborah Nelson.

Na prednášku je potrebná registrácia: http://uniba.sk/nelson/

 

Téma prednášky: Ako písať o svete, ktorý sa celý mení?

Klimatické zmeny nie sú hrozbou budúcnosti. Dejú sa už teraz, vyššie teploty, stúpajúce hladiny oceánov, sucho a extrémne počasie majú už teraz globálne následky. Prednáška Deborah Nelson bude o tom, ako rozpoznať politiky a postoje, ktoré situáciu ďalej zhoršujú. Reportéri po celom svete musia byť pripravení pokrývať túto tému vo svojich článkoch, ak chceme zastaviť túto pomaly sa blížiacu katastrofu.

Deborah Nelson je docentkou investigatívnej žurnalistiky na Marylandskej univerzite. Na fakulte Phillipa Merrilla začala učiť v roku 2006. Päť rokov predtým pôsobila v The Los Angeles Times ako investigatívna redaktorka vo Washingtone.

V minulosti písala aj pre Washington Post, Seattle Times a Chicago Sun-Times. Nedávno spolupracovala aj na príprave národne oceňovanej série článkov o stúpajúcej hladine oceánov pre Reuters. Za svoju prácu v oblasti vedy a životného prostredia, ktorej sa venuje už viac ako tri desaťročia, získala národné uznanie od Národnej akadémie vied USA, Americkej asociácie pre rozvoj vedy a Spoločnosti profesionálnych novinárov. V roku 1997 získala Deborah Nelson Pulitzerovu cenu za spoluautorstvo na sérii článkov, ktoré odhalili rozsiahle zneužívanie vládneho programu zameraného na zabezpečenie bývania pre rodiny amerických Indiánov. Podieľala sa aj na projektoch, ktorým udelili Pulitzerovu cenu v rokoch 2002 a 2003. Jej kniha The War Behind Me (Basic Books, 2008) opisuje americké vojnové zločiny vo Vietname a približuje životy vojakov, ktorí sa snažili zastaviť vojnovú brutalitu.

V súčasnosti vyučuje na univerzite kurzy zamerané na investigatívnu žurnalistiku, mediálne zákony a etiku. O investigatívnej novinárčine prednášala aj v Lotyšsku v rámci programu Fulbrightovej nadácie a v Číne ako odborníčka neziskovej organizácie US-China Education Trust. V rámci programu Medzinárodného centra pre médiá a verejnú politiku na Marylandskej univerzite a neziskovej organizácie Salzburg Global Seminar pomáhala iniciovať vytvorenie globálneho konceptu pre medzinárodné trestné právo a súdnictvo pre novinárske školy v regiónoch Európy, Afriky a Ázie, ktoré čelili alebo stále čelia konfliktom.

Deborah Nelson získala titul doktora práv na DePaul University College of Law a titul bakalára vied v odbore žurnalistika na Nothern Illinois University.

Prednášku prináša Nadácia Tatra banky v rámci svojho programu Osobnosti osobne v spolupráci s hlavným organizátorom Nadáciou Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave.