Prednáška: Nahradí umelá inteligencia právnikov?

5. decembra 2018 (streda), 10.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, IURIDICUM - č. dv. 324), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 5. decembra 2018 (streda) o 10.00 hod. sa na PraF UK uskutoční prednáška na tému Nahradí umelá inteligencia právnikov?  

Na túto zaujímavú tému bude prednášať doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. z Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK.