DUK 2018: Prečo môžu policajti nasadzovať putá?

18. júl 2018 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


V stredu 18. júla 2018 o 11.00 hod. sa v Divadle Aréna uskutoční tretia prednáška 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského v Bratislave. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorá pôsobí aj na Právnickej fakulte UK, deťom porozpráva o tom, prečo môžu policajti nasadzovať putá.

Program Detskej Univerzity Komenského 2018