Prednáška "Botanik v Antarktíde a Arktíde"

11. január 2019 (piatok), 12.00 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK, miestnosť Amos), Ilkovičova ulica č. 6, Bratislava


Dňa 11. januára 2019 sa na PriF UK o 12.00 hod. uskutoční prednáška Botanik v Antarktíde a Arktíde.

Prednášať bude prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Na prednášku vás pozýva Katedra fyziológie rastlín PriF UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV.

Viac informácií TU