Prednáška: Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény?

28. marca 2018 (streda) od 14.30 do 17.30 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, miestnosť B1-PLUS, Bratislava


V poslednom čase sa množia dôkazy o tom, že prostredie zohráva dôležitú úlohu pri regulácii našich génov. Je to skutočne tak? Akú úlohu zohráva prostredie pri vývine organizmu? Čo všetko ovplyvňuje prejav našich génov?

Katedra fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK), Katedra genetiky PriF UK a Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV, vás srdečne pozývajú na prednášku: Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény?, ktorá sa uskutoční 28. marca 2018 na Prírodovedeckej fakulte UK.

Prednášajúca: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Bližšie informácie sa dozviete TU.