Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom (profesorská prednáška)

29. novembra 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


V stredu 29. novembra 2017 o 17.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční ďalšia z cyklu celouniverzitných profesorských prednášok. O tom, prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom, príde porozprávať prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK.

Tézy prednášky:

1. Čo priniesla Darwinova teória o vzniku druhov prírodným výberom.
2. Všetci sme len omylom prírody. Alebo nie?
3. Keď "SURVIVAL of the fittest" nie je to isté, čo "ARRIVAL of the fittest".
4. Zmeny vo frekvencii génov vs. zmeny v expresii génov.
5. Evo-devo, fenotypová plasticita, mikroevolúcia a makroevolúcia.
6. Stvoriteľ alebo evolúcia?
7. Od "vedeckého" kreacionizmu k lietajúcemu špagetovému monštru.
8. Poučenie z krízového vývoja.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!