Prečo a ako komercializovať výskum v life science?

28. februára 2019 (štvrtok), o 17.00 hod., konferenčná miestnosť č. 187 (prízemie) Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava


11. 02. 2019 14.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vo štvrtok 28. februára 2019 vás pozývame do konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK na prednášku, ktorej cieľom je prebudiť a podporiť záujem o life sciences a ich aplikované využitie v praxi, poskytnúť globálny pohľad na life science priemysel a otvoriť hlavné témy komercializácie. Na pilotnú prednášku budú nadväzovať tri ďalšie prednášky počas letného semestra, pričom každá prednáška bude špecificky zameraná na vybranú problematiku komercializácie v life science. 

Prednášku organizuje Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Slovakia.

 

Registrácia na prednášku.