Podujatie: VIDEOOKNOchirurgia.sk

16. - 17. máj 2018 (streda - štvrtok), 12.30 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Hotel Turiec, Martin


V dňoch 16. - 17. mája 2018 (streda - štvrtok) organizuje Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine podujatie VIDEOOKNOchirurgia.sk

Čakajú vás zaujímavé worshopy a živé prenosy, kde Vám odborníci priblížia choroby a ich liečbu: 

  • Karcinóm rekta - mezorektálna excízia
  • Ložiskové postihnutie pečene - laparoskopická resekcia

Podujatie sa koná pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin, MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA a Spoloku lekárov SLS v Martine.

Program a viac informácií