Modelový Európsky parlament

25. a 27. máj 2018, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Aula UK), Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 25. a 27. mája 2018 (piatok a nedeľa) o 7.00 hod. organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podujatie Modelový Európsky parlament

Podujatie je určené pre stredoškolákov, ktorí majú možnosť zúčastniť sa na modelovom zasadnutí Európskeho parlamentu a stať sa reprezentantmi Slovenska. Vyskúšajú si, aké je to byť poslancom v Európskom parlamente, ako prebiehajú jednotlivé procesy či zasadnutia výborov. Študenti pracujú v malých skupinách, tzv. výboroch (napr. výbor Bezpečnosti a obrany, výbor pre Ústavné veci), kde si musia poradiť s konkrétnym problémom a zároveň navrhnúť riešenie, ktoré potom prezentujú ostatným zúčastneným delegátom.

Najlepší delegáti z národného kola budú Slovensko reprezentovať na celoeurópskom stretnutí. Celoeurópske kolo sa tento rok uskutoční v Tolede a v Madride (Španielsko).

Viac o podujatí nájdete na www.mepslovakia.eu alebo na Facebooku.