Konferencia Európskej spoločnosti pre pediatrický klinický výskum

21. - 22. jún 2018 (štvrtok - piatok), 14.00 hod., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Moskovská 2, Bratislava


V dňoch 21. a 22. júna 2018 (štvrtok - piatok) o 14.00 hod. sa na Lekárskej fakulte UK v Bratislave uskutoční podujatie ES-PCR (European Society of Pediatric Clinical Research).

Konferencia prinesie prednášky o nových výsledkoch výskumov v oblasti nefrológie, kardiológie, hematológie, gastroenterológie a endokrinológie. Súčasťou programu bude aj posterová prezentácia.   

Prezidentmi konferencie sú prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prof. Dr. Radvan Urbánek.

Program