POČET PRIHLÁŠOK NA UK PRESIAHOL 13 TISÍC. NA NIEKTORÉ PROGRAMY SA STÁLE DÁ PRIHLÁSIŤ

Bratislava 18. júna 2024: O štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) má v roku 2024 záujem vyše 13 tisíc uchádzačov, čo predstavuje takmer dvojnásobok ako vie univerzita prijať. Vyplýva to z údajov z prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025, ktoré boli aktualizované k 31. máju 2024.


Počet prihlášok na UK je za ostatné tri roky pomerne vysoký. UK tento rok eviduje 13267 podaných prihlášok na denné štúdium 1. stupňa a na spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia (napr. lekárstva, teológie, logopédie, farmácie), pričom univerzita v tohtoročnom prijímacom konaní plánovala prijať zhruba 7643 uchádzačov.

Záujem sa samozrejme líši v závislosti od študijného programu. Najviac prihlášok podali potenciálni študenti na Lekársku fakultu (2163), Filozofickú fakultu (2155) a Jesseniovu lekársku fakultu (1543), kde sa už tradične hlási dvoj až trojnásobne viac záujemcov, ako vedia fakulty prijať.

„Sme radi, že štúdium na našej univerzite je stále  atraktívne, a že si napriek demografickej krivke a relatívne veľkému množstvu vysokých škôl na Slovensku (o zahraničí ani nehovoriac) študentov môžeme vyberať. Možností, ktoré táto doba ponúka mladým ľuďom je nespočetne veľa, o to viac ma teší, keď uprednostnia našu univerzitu," povedal rektor UK Marek Števček.

Aj keď je mnoho programov už beznádejne naplnených, ostalo ešte niekoľko, kde si stále môžu uchádzači a uchádzačky podať prihlášku.

Prijímacie konanie na 1. alebo spojený 1. a 2. stupeň štúdia (bakalárske alebo spojené štúdium, ktoré sa nedelí na stupne Bc. a Mgr.):

Lekárska fakulta: 22. 7. 2024 – programy v AJ (1. termín)

Právnická fakulta: 15.6.2024 - programy v SJ (1. termín); 31.8.2024 (ďalší termín)

Prírodovedecká fakulta: 20. 6.2024 (ďalší termín)

Farmaceutická fakulta: 28.6.2024 - vybrané študijné programy v SJ: zdravotnícke a diagnostické pomôcky; 31.7.2024 - program v AJ (1. termín)

Jesseniova lekárska fakulta: 1.8.2024 - len program v AJ (1. termín)

Evanjelická bohoslovecká fakulta: 25.7.2024 (ďalší termín)

Fakulta managementu: 31.7.2024 (ďalší termín - externá forma)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied: 15.8.2024 – vybrané študijné programy: mediamatika v SJ, sociálna a pracovná psychológia v AJ, sociálna antropológia v SJ (ďalší termín)

Prijímacie konanie na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium po ukončení bakalárskeho):

Právnická fakulta: 28.6.2024 - programy v SJ; 31.08.2024 - programy v AJ (1. termín)

Prírodovedecká fakulta: 14.6.2024 (1. termín)

Fakulta telesnej výchovy a športu: 10.7.2024 (1. termín)

Jesseniova lekárska fakulta: 30. 6.2024 (1. termín)

Evanjelická bohoslovecká fakulta: 25.7.2024 (ďalší termín)

Fakulta managementu: 30.6.2024 - externá forma (1. termín); 31.7.2024 (ďalší termín)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied: 15.8.2024 – vybrané študijné programy: aplikovaná ekonómia, európske štúdiá v SJ, európske štúdiá v AJ, verejná politika, sociálna antropológia (ďalší termín)