Otvorenie výstavy Maďari v sovietskych pracovných táboroch 1944 - 1956

14. novembra 2017 (utorok) o 12.30 hod., foyer historickej budovy Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Dňa 14. novembra 2017 (utorok) sa v historickej budove Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v rámci podujatia Odvlečení do gulagov uskutoční slávnostné otvorenie výstavy Maďari v sovietskych táboroch 1944 - 1956. Výstava bude k dispozícii vo foyer UK do 30. novembra 2017Výstava sa koná z poverenia Pamätného výboru pre Gulag a s podporou Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska. Pripravil ju Inštitút pre historický výskum Veritas.