Otvorenie laboratória a slávnostné udelenie štipendia a ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

18. decembra 2017 (pondelok), 16.00 hod., Prezentačné centrum AMOS, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pavilón B-1, Bratislava


Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás srdečne pozýva na slávnostné udeľovanie štipendia a ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2017 od 16.00 hod. v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pavilón B-1, Bratislava.

Súčasťou programu je aj prezentácia laboratória Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej, zároveň sa vám predstavia aj nominovaní finalisti na cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej, čaká vás zaujímavá prednáška a diskusia so samotným laureátom ceny. 

Na udeľovaní sa tiež zúčastnia a cenu laureátovi odovzdajú Ing. Viliam Sedlár a doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. (dekan fakulty).

Pozvánka (PDF)