Prvá UTV na Slovensku už onedlho otvorí 30. akademický ročník

Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave bola založená na jar v roku 1990 a od októbra tohto roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. V súčastnosti má UTV približne 2000 študentov ročne a počet záujemcov stále narastá. V tomto akademickom roku máme možnosť osláviť s Univerzitou tretieho veku 30 rokov pôsobenia vo vzdelávaní pre seniorov.


10. 10. 2019 10.19 hod.

Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v októbri 2019 otvára 30. akademický ročník. Pri tejto príležitosti sa dňa 10. októbra 2019 o 10:00 hodine v aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostné otvorenie nového akademického roka 2019/2020 za prítomnosti pani ministerky školstva Martiny Lubyovej, pani prorektorky pre vzdelávanie UK Zuzany Kovačičovej a iných významných osobností kultúrneho a politického života.
Súčasťou otvorenia bude oceňovanie popredných pedagógov, ktorí prispeli k rozvoju seniorského vzdelávania a prednesenie imatrikulačného sľubu poslucháčov UTV.