Osobnosti UK ocenené SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na 56. valnom zhromaždení v Bratislave ocenil vyznamenaním alebo výročným ocenením viacero osobností či inštitúcií za významný prínos do športu. Medzi nimi sú aj osobnosti z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


Plaketou SOŠV boli ocenení prof. Eugen Laczo z Fakulty telesnej výchovy a športu UK a bývalý rektor UK prof. Karol Mičieta z Prírodovedeckej fakulty UK.

Čestné uznanie SOŠV si prevzala prof. Yvetta Macejkova z Fakulty telesnej výchovy a športu UK.