Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax

18. septembra 2018 (utorok), 9.00 hod., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Aula Benedikta XVI.), Kapitulská 26, Bratislava


Dňa 18. septembra 2018 (utorok) sa o 9.00 hod. na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční podujatie pod názvom Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax

Odborníci budú diskutovať o metódach a postupoch, ktoré vedú k zmiereniu v rodine a môžu byť podkladom pre mediáciu alebo alternatívne riešenie sporov, zapojenie nového konceptu tzv. rodinných kruhov.

Cieľom podujatia bude diskusia o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov.

Viac informácií TU