Odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK

19. novembra 2018 (pondelok) o 13.00 hod, Univerzita Komenského v Bratislave (Aula UK, 1. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V pondelok 19. novembra 2018 sa o 13.00 hod. v Aule UK uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení výnimočným študentom a pedagógom UK. Podujatie sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Rektor UK odovzdá úspešným študentom UK akademickú pochvalu a pedagógom UK ďakovné listy.

Srdečne vás pozývame!