Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň

16. máj 2018 (streda), 14.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (miestnosť F1/364), Mlynská dolina, Bratislava


Dňa 16. mája 2018 (streda) o 14.00 hod. sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Prednášajúci prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., vám porozpráva o Malých modulárnych reaktoroch, ktoré môžu byť novým impulzom a budúcnosťou jadrovej energetiky.