Nové knihy a výskumy

16. jún 2018 (streda), 17.00 hod. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (č. dv. 140), Gondova 2, Bratislava


Dňa 16. júna 2018 (streda) o 17.00 hod. sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prezentácia publikácií:

  • Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846 – 1918), Autori: Štefan Oriško, Peter Buday
  • Za Márie Terézie. Kapitoly z dejín barokového sochárstva a maliarstva na Slovensku, Autorka: Katarína Kolbiarz Chmelinová

Publikácie uvedie dr. Katarína Beňová a ich obsah priblížia jednotliví autori.