Nositeľ Nobelovej ceny Klaus von Klitzing na Slovensku

Dňa 29. apríla 2019 (pondelok), o 16.00 hod., Aula Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova ul. 2, Bratislava


Pozývame vás na stretnutie s nositeľom Nobelovej ceny za fyziku Klausom von Klitzingom, ktoré sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 o 16.00 hod. v Aule Magna na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Klaus von Klitzing je nemecký fyzik známy objavom kvantového Hallovho javu, za ktorý získal Nobelovu cenu za fyziku v roku 1985. Študenti a odborná verejnosť budú mať možnosť vypočuť si jeho prednášku na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu. Medzinárodná sústava jednotiek (Sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky Sústavy SI cez základné konštanty prírody. Nový systém by mal začať celosvetovo platiť od 20. 5. 2019.

Registrácia na prednášku je otvorená na www.uniba.sk/klitzing

Prednášku organizuje Nadácia Tatra Banky, Univerzita Komenského v Bratislave, STU a Nadácia Petit Academy.